BAČKI PETROVAC BPC01a

Lokacija: Ulaz u Bački Petrovac iz Novog Sada i Rumenke, kod table Bački Petrovac, mosta, firme INOX BRAVARIJA i EKO pumpe.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Ne

Categories: , Tag:

Description

Lokacija: Ulaz u Bački Petrovac iz Novog Sada i Rumenke, kod table Bački Petrovac, mosta, firme INOX BRAVARIJA i EKO pumpe.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Ne