BAČKO DOBRO POLJE BDP01b

Lokacija: Centar, glavna ulica, na semaforu kod osnovne škole i marketa IDEA.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da (Backlight – prosvetljen)

Description

Lokacija: Centar, glavna ulica, na semaforu kod osnovne škole i marketa IDEA.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da (Backlight – prosvetljen)