BAČKO GRADIŠTE BČG 01b

Lokacija: Novosadski put, na raskrsnici Novi Sad – Bečej – Čurug.

Dimenzije: (5 x 2,4 m)

Osvetljenje: Da

Description

Lokacija: Novosadski put, na raskrsnici Novi Sad – Bečej – Čurug.

Dimenzije: (5 x 2,4 m)

Osvetljenje: Da