ČURUG ČU01a

Lokacija:  Ulaz u Čurug iz Žablja, Zrenjanina i Novog Sada, kod silosa.

Dimenzije: (5 x 2,4 m)

Osvetljenje:  Ne

Category:

Description

Lokacija:  Ulaz u Čurug iz Žablja, Zrenjanina i Novog Sada, kod silosa.

Dimenzije: (5 x 2,4 m)

Osvetljenje:  Ne