IRIG IR04b

Lokacija: Izlaz iz Iriga ka Novom Sadu – Iriškom vencu. Izuzetno prometan put sa frekvencijom saobraćaja od preko 20.000 vozila dnevno. Put se dalje pruža iz pravca Rume i Šapca.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija: Izlaz iz Iriga ka Novom Sadu – Iriškom vencu. Izuzetno prometan put sa frekvencijom saobraćaja od preko 20.000 vozila dnevno. Put se dalje pruža iz pravca Rume i Šapca.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da