IRIG IR04a

Lokacija: Ulaz u Irig iz Novog Sada – Iriškog venca. Izuzetno prometan put sa frekvencijom saobraćaja od preko 20.000 vozila dnevno. Put se dalje pruža ka Rumi i Šapcu.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija: Ulaz u Irig iz Novog Sada – Iriškog venca. Izuzetno prometan put sa frekvencijom saobraćaja od preko 20.000 vozila dnevno. Put se dalje pruža ka Rumi i Šapcu.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da