LESKOVAC LE01b

Lokacija:  Stari auto-put, na pravcu Leskovac – Niš, na samom izlazu iz Leskovca kod poljoprivredne škole.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Ne

Categories: , Tag:

Description

Lokacija:  Stari auto-put, na pravcu Leskovac – Niš, na samom izlazu iz Leskovca kod poljoprivredne škole.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Ne