NOVI PAZAR NP17a

Lokacija:  Mur, ulaz u grad iz pravca Crne Gore.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da

Description

Lokacija:  Mur, ulaz u grad iz pravca Crne Gore.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da