NOVI PAZAR NP17b

Lokacija:  Mur, izlaz iz grada ka Crnoj Gori.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da

Description

Lokacija:  Mur, izlaz iz grada ka Crnoj Gori.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da