ODŽACI ODŽ03b

Lokacija: Lokacija: Izlaz iz Odžaka, na velikoj raskrsnici ulaznih puteva iz Novog Sada, Bačkog Petrovca i Ratkova, Vrbasa, Kule i Lalića, Bača i Deronja i samog ulaza u grad i puta za Sombor.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija: Lokacija: Izlaz iz Odžaka, na velikoj raskrsnici ulaznih puteva iz Novog Sada, Bačkog Petrovca i Ratkova, Vrbasa, Kule i Lalića, Bača i Deronja i samog ulaza u grad i puta za Sombor.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Da