SMEDEREVO SD07a

Lokacija: Naselje Carina.

Dimenzije: (2,25 x 1,25 m)

Osvetljenje:  Da (Backlight)

Description

Lokacija: Naselje Carina.

Dimenzije: (2,25 x 1,25 m)

Osvetljenje:  Da (Backlight)