STEPANOVIĆEVO SĆ01a

Lokacija: Ulaz u Stepanovićevo iz Vrbasa, Bačkog Dobrog Polja i Zmajeva, kod pružnog prelaza na samom ulasku u mesto, kod otkupnog i skladišnog mlina i silosa ”MLINOSTEP”.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Ne

Categories: , Tag:

Description

Lokacija: Ulaz u Stepanovićevo iz Vrbasa, Bačkog Dobrog Polja i Zmajeva, kod pružnog prelaza na samom ulasku u mesto, kod otkupnog i skladišnog mlina i silosa ”MLINOSTEP”.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Ne