STEPANOVIĆEVO SĆ01b

Lokacija: Izlaz iz Stepanovićeva ka Vrbasu, Bačkom Dobrom Polju i Zmajevu, kod pružnog prelaza na samom izlasku iz mesta, kod otkupnog i skladišnog mlina i silosa ”MLINOSTEP”.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Ne

Categories: , Tag:

Description

Lokacija: Izlaz iz Stepanovićeva ka Vrbasu, Bačkom Dobrom Polju i Zmajevu, kod pružnog prelaza na samom izlasku iz mesta, kod otkupnog i skladišnog mlina i silosa ”MLINOSTEP”.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje: Ne