TOPOLA TO01b (Krćevac)

Lokacija:  Magistrala, ulaz u Topolu iz Beograda i Mladenovca, kod benzinske pumpe NEŠA PETROL i poljoprivredne apoteke ŠUMADIJA KOP. Nastavak puta vodi prema centru Topole i dalje prema Kragujevcu.

Dimenzije: (3,9 x 2,9 m)

Osvetljenje:  Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija:  Magistrala, ulaz u Topolu iz Beograda i Mladenovca, kod benzinske pumpe NEŠA PETROL i poljoprivredne apoteke ŠUMADIJA KOP. Nastavak puta vodi prema centru Topole i dalje prema Kragujevcu.

Dimenzije: (3,9 x 2,9 m)

Osvetljenje:  Da