VRNJAČKA BANJA VB02a

Lokacija:  Ulica Kneza Miloša izlaz iz Vrnjačke Banje ka Kraljevu, Trsteniku i Kruševcu kod DACIA-RENAULT salona, KNEZ PETROL pumpe i nekoliko vila i apartmana.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija:  Ulica Kneza Miloša izlaz iz Vrnjačke Banje ka Kraljevu, Trsteniku i Kruševcu kod DACIA-RENAULT salona, KNEZ PETROL pumpe i nekoliko vila i apartmana.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da