VRNJAČKA BANJA VB02b

Lokacija:  Ulica Kneza Miloša ulaz u Vrnjačku Banju iz Kraljeva, Trstenika i Kruševca kod DACIA-RENAULT salona, KNEZ PETROL pumpe i nekoliko vila i apartmana.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija:  Ulica Kneza Miloša ulaz u Vrnjačku Banju iz Kraljeva, Trstenika i Kruševca kod DACIA-RENAULT salona, KNEZ PETROL pumpe i nekoliko vila i apartmana.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da