ZRENJANIN ZR02b

Lokacija:  Izlaz iz Zrenjanina ka Beogradu i Pančevu, kod auto salona OPEL Ćirkom i novog groblja.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija:  Izlaz iz Zrenjanina ka Beogradu i Pančevu, kod auto salona OPEL Ćirkom i novog groblja.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da