FORMA IDEALE – Prodajna mreža  https://www.formaideale.rs/servis-za-kupce/prodajna-mreza

FORMA IDEALE

Priča o stvaranju kompanije koja je danas lider u proizvodnji nameštaja u jugoistočnoj Evropi, počela je još 1995. godine osnivanjem porodične firme SZTR EL-EN. U tom periodu, bila je prepoznata potreba za moderno dizajniranim, funkcionalnim, kvalitetnim, a cenovno pristupačnim nameštajem u Srbiji. Proizvodnja je počela, a odlične povratne reakcije potrošača rezultirale su povećanjem kapaciteta, otvaranjem prodajnih salona i sve većom zastupljenošću na tržištu. Tokom 2004. godine SZTR EL-EN menja organizacionu strukturu i postaje Forma Ideale DOO.

Kompanija Forma Ideale danas ima približno 1.800 zaposlenih i proizvodnju u dva pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku. U radu se primenjuju najsavremeniji tehnološki procesi, poštuju zadati rokovi i prati visok standard kvaliteta gotovog proizvoda. Ceo asortiman se skladišti u prostoru koji zauzima preko 50 000 m2, odakle se dalje distribuira u prodajne salone u zemlji i inostranstvu.

Uspešna tržišna orijentacija i dobra komercijalna politika, omogućile su da kompanija ima vodeću poziciju u Srbiji, sa salonima u 35 gradova, a plasman asortimana Forma Ideale je ostvaren u približno 80 zemalja Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike.

Kompanija je kontinuirano posvećena povećanju proizvodnih kapaciteta i cilju daljeg razvoja poslovanja, nastavku rasta izvoza i osvajanju novih tržišta, dodatnom poboljšanju uslova rada u svim aspektima i ulaganju u inovacije proizvodne opreme i razvoju asortimana.

Tokom godina, Forma Ideale prepoznata je i kao društveno odgovorna kompanija koja realizuje različite aktivnosti u ovoj oblasti sa ciljem da se pruži doprinos razvoju društva, kako bi se i dalje negovale prave vrednosti i ostavile generacijama koje dolaze.