KRUŠEVAC KŠ02b

Lokacija:  Selo Dedina, na ulazu u Kruševac sa autoputa, Pojata, Ćićevca i Stalaća, u industrijskoj zoni kod Trayal-a i Henkel-a.

Dimenzije: (5 x 2,4 m)

Osvetljenje:  Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija:  Selo Dedina, na ulazu u Kruševac sa autoputa, Pojata, Ćićevca i Stalaća, u industrijskoj zoni kod Trayal-a i Henkel-a.

Dimenzije: (5 x 2,4 m)

Osvetljenje:  Da