VRBAS VS02b

Lokacija:  Industrijska zona, na izlazu ka Kuli i Somboru kod “Žitar”-a, “Vital”-a, “Šećerane Bačka”  i “Carnexa”.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da

Categories: , Tag:

Description

Lokacija:  Industrijska zona, na izlazu ka Kuli i Somboru kod “Žitar”-a, “Vital”-a, “Šećerane Bačka”  i “Carnexa”.

Dimenzije: (4 x 3 m)

Osvetljenje:  Da